Członkowie Stowarzyszenia

1. Zdzisław Zadworny - reprezentujący Gminę Cieszanów
2. Robert Serkis - reprezentujący Gminę Horyniec-Zdrój
3. Wiesław Kapel - reprezentujący Gminę Lubaczów
4. Janusz Waldemar Zubrzycki - reprezentujący Gminę Miejską Lubaczów
5. Krzysztof Szawara -reprezentujący Gminę Narol
6. Andrzej Gryniewicz - reprezentujący Gminę Oleszyce
7. Barbara Małecka - reprezentująca Gminę Stary Dzików
8. Tomasz Lorenc - reprezentujący Gminę Wielkie Oczy

oraz:

Gmina Cieszanów
9. Barbara Broź
10. Anna Brzyska - reprezentująca Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie
11. Urszula Kopeć - Zaborniak
12. Szymon Kuzyk
13. Łukasz Makuch - reprezentujący Centrum Handlowe „Brzyski” Franciszek Brzyski
14. Krystyna Obirek
15. Dariusz Petraszko
16. Adam Pryma
17. Agata Sigłowa - reprezentująca Stowarzyszenie Cieszanów.pl
18. Mirosław Turza - reprezentujący Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i        Przewlekle Chorych oraz Ich Rodzin/Opiekunów „VIVERE” w Cieszanowie
19. Małgorzata Mizyn
20. Danuta Myśliwy
21. Fryderyk Zaborniak
22. Ewa Zając
23. Stanisław Zarębski reprezentujący Ochotniczą Straż Pożarną w Nowym Siole

Gmina Horyniec –Zdrój
24. Adam Hałucha
25. Dariusz Hałucha-  reprezentujący Ochotniczą Straż Pożarnś w Horyńcu-Zdroju
26. Krzysztof Juzwa - reprezentujący Sklep Wielobranżowy Hotelarstwo i Gastronomia Juzwa Władysław
27. Bogusław Stopa
28. Janusz Urban
29. Piotr Wojtyszyn
30. Zofia Zaborniak

Gmina Lubaczów:
31. Stefan Chomyszyn
32. Roman Cozac
33. Marta Dobrowolska
34. Jan Gancarz - reprezentujący Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów
35. Danuta Głuszyk – reprezentująca Sklep Wielobranżowy „Jaskółka”
36. Andrzej Mindziak
37. Maria Oleszycka
38. Jan Potym
39. Henryk Przeszłowski
40. Krzysztof Szczybyło

Gmina Miejska Lubaczów
41. Edwin Bogusz
42. Marek Chmiel - reprezentujący Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie im. T. Kościuszki
43. Krzysztof Szczepański - reprezentujący Zakład Wyrobów Galanteryjnych sp.z o.o.

Gmina Narol
44. Mateusz Margol
45. Agnieszka Pałczyńska
46. Robert Pinkowicz
47. Jan Wolańczyk

Gmina Oleszyce:
48. Małgorzata Bębnik
49. Elżbieta Igras
50. Piotr Janowski
51. Tadeusz Maksymowicz
52. Maria Nieckarz
53. Andrzej Osuch - reprezentujący Ochotniczą Straż Pożarną w Oleszycach
54. Maria Powroźnik -reprezentująca Firmę Usługi Pielęgniarskie
55. Renata Szałaj
56. Grażyna Zagrobelna - reprezentująca Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Oleszyckiej
57. Maria Żaczek

Gmina Stary Dzików:
58. Stanisław Goraj
59. Tadeusz Jabłoński
60. Leszek Król
61. Stanisława Król
62. Krystyna Nieckarz-Jabłońska - reprezentująca F.H.U.KRIS
63. Danuta Otulak
64. Józef Ozimek
65. Zuzanna Ozimek – reprezentująca Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików
66. Edyta Panek
67. Elżbieta Samagalska 

Gmina Wielkie Oczy
68. Kazimierz Borchowiec
69. Tomasz Czołacz
70. Urszula Kaciuba
71. Dariusz Kikta
72. Zbigniew Pałczyński
73. Dorota Stanicka
74. Arkadiusz Stanicki
75. Ryszard Stanicki - reprezentujący Ochoniczą Straż Pożarną w Kobylnicy Wołoskiej
76. Ryszard Wojtasik - reprezentujący Firmę Wojtasik RyszardNasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.