Archiwum wyników

Rok 2013
---------------------------------------------------

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

termin składania wniosków: 31.12.2013 - 24.01.2014 - ZAKOŃCZONY!

Lista wniosków, które wpłynęły do Biura LGD

Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku
413/13/2013/1 Maria Roman Uruchomienie działalności gospodarczej i stworzenie miejsca pracy

----------------------------------

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

termin składania wniosków: 14.10.2013 - 08.11.2013 - ZAKOŃCZONY!

Lista wniosków, które wpłynęły do Biura LGD

Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku
413/12/2013/1 Jacek Franciszek Goraj Utworzenie działalności gospodarczej specjalizującej się w wynajmie maszyn i urządzeń rolniczych, budowlanych i ogólnoużytkowych

 
----------------------------------

 

Odnowa i rozwój wsi

termin składania wniosków: 08.07.2013 - 02.08.2013 - ZAKOŃCZONY!

Lista wniosków, które wpłynęły do Biura LGD

Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku
413/11/2013/1 Gmina Lubaczów Modernizacja budynku Domu Kultury w Załużu wraz z zagospodarowaniem otoczenia i modernizacja świetlicy wiejskiej w Borowej Górze
413/11/2013/2 Gmina Oleszyce Przebudowa Zespołu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach - etap I
413/11/2013/3 Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Krowicy Samej Remont elewacji z częściową wymianą bali i desek oszalowania w zabytkowym kościele drewnianym w Krowicy Samej

 
----------------------------------Małe projekty

termin składania wniosków: 11.03.2013 - 05.04.2013 - ZAKOŃCZONY!

Lista wniosków, które wpłynęły do Biura LGD

Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku
413/10/2013/1 OSP Oleszyce Publikacja "130-lecie OSP Oleszyce". Warsztaty historyczne z dziejów ochrony ppoż, zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego, ratownictwa i walki z pożarami na terenie miasta i gminy Oleszyce
413/10/2013/2 GOK Stary Dzików Ciepłe i przyjazne świetlice - instalacja kominka grzewczego w świetlicach w Moszczanicy i Ułazowie
413/10/2013/3 Gmina Lubaczów Upowszechnienie działań promocyjnych i inwestycyjnych - szansą na bieżące wzmocnienie potencjału turystycznego i gospodarczego Gminy Lubaczów
413/10/2013/4 GOK Lubaczów Organizacja imprezy rekreacyjno-historycznej na kanwie związku regionu z Janem III Sobieskim
413/10/2013/5 M-GOK Oleszyce U nas też jest ciekawie - organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych
413/10/2013/6 SISG Lubaczów Z "Kresami" po KresachRok 2012
---------------------------------------------------

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

termin składania wniosków: 28.10.2012 - 23.11.2012 - ZAKOŃCZONY!

Lista wniosków, które wpłynęły do Biura LGD

Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku
413/8/2012/1 Stanisław Krzeszowiec Rozszerzenie działalności firmy poprzez uruchomienie punktu handlowo-gastronomicznego w Borowej Górze

---------------------------------------------------

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

termin składania wniosków: 28.10.2012 - 23.11.2012 - ZAKOŃCZONY!

Lista wniosków, które wpłynęły do Biura LGD

Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku
413/9/2012/1 Wojciech Cozac Zakup ciągnika rolniczego i maszyn specjalistycznych do przewozu drewna i rozdrabniania gałęzi na zrębie
413/9/2012/2 Antoni Broź Modernizacja budynku mieszkalnego, wyposażenie pokoi i łazienek oraz zagospodarowanie terenu

---------------------------------------------------

 

Odnowa i rozwój wsi

termin składania wniosków: 29.12.2011 - 25.01.2012 - ZAKOŃCZONY!

Lista wniosków, które wpłynęły do Biura LGD

Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku
413/7/2011/1 Gmina Stary Dzików Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu oświatowo-kulturalnego w Starym Dzikowie
413/7/2011/2 Gmina Lubaczów Budowa stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie II etap - budowa trybun, miejsc postojowych, zagospodarowanie terenu
413/7/2011/3 Gmina Oleszyce Przebudowa Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach


Rok 2011
---------------------------------------------------

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

termin składania wniosków: 22.08.2011 - 16.09.2011 - ZAKOŃCZONY!

Lista wniosków, które wpłynęły do Biura LGD

Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku
413/5/2011/1 Izabela Madej Budowa budynku, w którym świadczone będą usługi zakwaterowania

 

Rok 2010
---------------------------------------------------

Małe projekty

termin składania wniosków: 02.04.2010 - 30.04.2010 - ZAKOŃCZONY!

Lista wniosków, które wpłynęły do Biura LGD


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku
413/1/2010/1 OSP Młodów Nasza świetlica nasz wspólny dom - muzykować każdy może
413/1/2010/2 Gmina Lubaczów Adaptacja pomieszczeń świetlicy w Krowicy Samej na potrzeby działalności kulturalnej oraz organizacja szkolenia
413/1/2010/3 Gmina Lubaczów Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lisich Jamach
413/1/2010/4 Gmina Oleszyce Wyposażenie świetlicy w Zalesiu
413/1/2010/5 GOK Lubaczów Doświadczenia historii - przyszłości nauką
413/1/2010/6 Gmina Stary Dzików Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Dzikowie


------------------------------------------------------------

Odnowa i rozwój wsi

termin składania wniosków: 02.04.2010 - 30.04.2010 - ZAKOŃCZONY!

Lista wniosków, które wpłynęły do Biura LGD

Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku
413/2/2010/1 Gmina Oleszyce Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej poprzez przebudowę i wyposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach
413/2/2010/2 Gmina Stary Dzików Zagospodarowanie centrów wsi w gminie Stary Dzików
413/2/2010/3 Gmina Lubaczów Budowa stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie - etap I


------------------------------------------------------------

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

termin składania wniosków: 27.12.2010 - 25.01.2011 - ZAKOŃCZONY!

Lista wniosków, które wpłynęły do Biura LGD

Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku
413/3/2010/1 Tomasz Patałuch Zakup ciągnika rolniczego, pługu do odśnieżania i rozdrabniacza do wykaszaniaNasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2614250